పంచుకోండి
2 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
కరీంనగర్
ఈ పేజిలో కరీంనగర్ జిల్లాకి సంబంధించిన వ్యవసాయ సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది.
వ్యవసాయం / జిల్లాల వారి సమాచారం లో ఉంది
అంతర్వాహిణి
కొన్ని నదులు పైకి కనిపించకుండా భూమి అంతరపొరల్లో ప్రవహిస్తుంటాయని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు