పంచుకోండి
28 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
అల్లం కథ
అల్లం గురించి మనం ఇప్పడు తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పున్నమి ప్రశ్న వెన్నెల జవాబు
రాజు ప్రశ్నకు తెలివిగా సమాధానమిచ్చి ప్రసంశలు పొందిన వెన్నెల.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
సాలె పురుగు
సాలె పురుగులు తమ దారాలతో వలయం (web) సృష్టిస్తాయి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
క్రొవ్వొత్తి వెలుగును కత్తిరిద్దామా?
వెలుగును కత్తిరించి పారేయండి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ ప్రయెగాలు - చేసి చూద్దాం లో ఉంది
శిశు వికాసం మరియు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య
బాల్యం యొక్క ఆరంభ దశ ఎంతో సున్నితమైంది. 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లల ఎదుగుదల కాలాన్ని బాల్యారంభ దశగా పరిగణిస్తే, ఆ సమయంలోనే వారిలో అన్ని విధాలుగా ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే బీజాలు నాటాలి.
విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక లో ఉంది
నీతి కథలు - II
ఈ పేజి లో మరికొన్ని నీతి కథలు అందుబాటులో ఉంటాయి...
విద్య / నీతి కథలు / బాలల నీతి కథలు లో ఉంది
తరగతిగది వనరులు
ఆట పాటల వలన పిల్లలు సులభంగా నేర్చుకోగల తరగతిగది వనరులు ఈ పేజి లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
నీతి కథలు - I
ఈ పేజి లో మరికొన్ని నీతి కథలు అందుబాటులో ఉంటాయి...
విద్య / నీతి కథలు / బాలల నీతి కథలు లో ఉంది
నేర్చుకోవడం పిల్లల నైజం
నేర్చుకోవడం పిల్లల నైజం
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
పిల్లలు స్వతహాగా శాస్త్రవేత్తలు
పిల్లలు స్వతహాగా శాస్త్రవేత్తలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / శాస్త్రవేత్తలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు