పంచుకోండి
5 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గమ్మతైన గణిత గడియాలు
మీచేత "బాబోయ్" లెక్కలు నుండి “భలే భలే" లెక్కలు అని అనిపించడానికి గమ్మతైన గణిత గడియారాలను తయారు చేద్దామా!
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
గణిత గమ్మత్తులు
12, 13, 14.లతో గుణించడానికి చిట్కాలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
గణిత గమ్మత్తులు
ఆటలలో గణితం ఉపయోగించే ఆటలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
గణిత గమ్మత్తులు
వివిధ రకాల సంఖ్యల గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు