పంచుకోండి
10 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
యువ రైతులకు వ్యవసాయం మరియు ఇతర అనుబంధ రంగాలలో శిక్షణ.
యువరైతుల వ్యవసాయ శిక్షణ పాఠ్య ప్రణాళిక
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
పశువుల పెంపకంలో మెళకువలు
పశువుల పెంపకంలో మెళకువలు.
వ్యవసాయం / పశు సంపద లో ఉంది
పాడిపశువుల యాజమాన్యం
పాడిపశువుల పెంపకంలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
గొర్రెల పెంపకం
వ్యవసాయం / / ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవసాయ పంటలు / పశు సంపద లో ఉంది
పర్యావరణ విద్య
పర్యావరణ విద్య.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
చెఱువులో చేపపిల్లలు వదలుటలో మెళుకువలు
ఈ విభాగం లో రాష్ట్రంలోని యువ రైతులకుచెఱువులో చేపపిల్లలు వదలుటలో మెళుకువలు, ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు గురించి వివరించడం జరిగింది
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పరిజ్ఞానాలు
పంటల ఉత్పాదన కొరకు సాంకేతిక పద్ధతులు చీడ, పీడల నివారణ
వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి లో ఉంది
సేంద్రీయ వ్యవసాయం
స్థిరమైన ఉత్పత్తి, వివిధ ఉత్తమ విధానాలు, అధ్యయనాలు ఉన్నాయి.
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
రూఫ్ గార్డెన్
ఇంటి పైకప్పు / మేడపై కూరగాయల,పండ్లు,పువ్వుల సాగు
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
వ్యవసాయం లో మెళకువలు
సేంద్రియ ఎరువులద్వారా వ్యవసాయసాగు విధానము
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు