పంచుకోండి
6 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మొబైల్ అప్లికేషన్లు
విద్య కొరకు ఉపయోగపడే వివిధ మొబైల్ అప్లికేషన్లు మరియు వాటి వివరాలు ఈ పేజిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
విద్య / సమాచార సాంకేతిక (ఐటి) విద్య లో ఉంది
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు
ఈ పేజి లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు మరియు వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సామాజిక సంక్షేమం / సంక్షేమ పథకాలు లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
స్మార్ట్ విలేజ్- స్మార్ట్ వార్డ్
స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దిశగా: స్మార్ట్ విలేజ్- స్మార్ట్ వార్డ్
సామాజిక సంక్షేమం లో ఉంది
విజ్ఞాన విశేషాలు
విజ్ఞాన విశేషాలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
తెనాలి రామకృష్ణ కథలు
ఈ పేజి లో తెనాలి రామకృష్ణ కథలు అందుబాటులో ఉంటాయి...
విద్య / నీతి కథలు / బాలల నీతి కథలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు