పంచుకోండి
2 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం
జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం గురించి భారత రాజ్యాంగం ద్వారా 25 వ తేదీ ఆగష్ట్ 2005 వ సంవత్సరములో అమలులో పెట్టబడినది.
వ్యవసాయం / పథకములు లో ఉంది
గ్రామీణ ఉపాధి కల్పన పథకాలు
గ్రామీణ వ్యవసాయ,వాణిజ్య ఉపాధి పథకాలు
వ్యవసాయం / పథకములు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు