పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
సహజ వనరులు
సహజ వనరులు(భూమి లేక ముడి పదార్ధాలగా సూచించబడినవి) ఈ వాతావరణంలో మానవ ప్రభావం లేని ప్రదేశాలలో సహజంగా ఏర్పడతాయి.
శక్తి వనరులు / విధివిధాన మద్దతు లో ఉంది
సహజ వనరులు తరిగిపోతున్నాయి.
సహజ వనరుల తగ్గుదలపై పెరుగుతున్న జనాభా ప్రభావాన్ని పరిశీలిద్దాం.
శక్తి వనరులు / ఇంధన సముదాయము లో ఉంది
సహజ వనరులు.. గాలి, నీరు
భూమిపై గాలి పొర భూ ఉపరితలం నుంచి సుమారు 1000 కి.మీ వరకు ఉంది. ఈ గాలి పొరనే వాతావరణం అంటారు.
శక్తి వనరులు / ఇంధన వనరులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు