పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఇంధన మార్కెట్లా, ఇంధన పాలనా?
ప్రస్తుతం ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న మరిన్ని తక్షణ సంక్షోభాలన్నీ కలగలిసి ప్రభుత్వాలు, ప్రజల దృష్టిని అతి ముఖ్యమైన ఇంధన సవాళ్ల నుంచి మళ్లిస్తున్నాయి.
శక్తి వనరులు / విధివిధాన మద్దతు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు