పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (TSERC)
తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (TSERC) ఏర్పడటానికి రంగంవైపు 3 వ నవంబర్ , 2014 న అమలు చేయబడింది.
శక్తి వనరులు / విధివిధాన మద్దతు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు