పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
బయోగ్యాస్‌
పునరావృతమయ్యే శక్తి వనరులలో బయోగ్యాస్‌ ఒకటి. దీనిని ఇంటి కొరకు, వ్యవసాయానికి వినియోగించుకోవచ్చును.
శక్తి వనరులు / సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లో ఉంది
ఇంధనాల భవిష్యత్తు
మన దేశ భవిష్యత్తుకి 3 ప్రధాన అడ్డంకులున్నాయి : ఇంధన కొరత, నీటి కొరత, విద్య కొరత. నా బ్లాగులో ఈ మూడింటిపైన మూడు పోస్టులు వ్రాద్దామని నిశ్చయించుకున్నాను.
శక్తి వనరులు / ఇంధన వనరులు లో ఉంది
బయోగ్యాస్ ప్లాంటు (గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంటు)
పశు విసర్జనలు, పశు గ్రాస వ్యర్ధాలు ఎరువుగా చేసి పంట పొలాలకు వేయడం అనాది గా వస్తున్నది. కాని ఆ పశువుల పేడను ఉపయోగించి వంట వాయువును తయారు చేసుకొని దాని నుండి వచ్చిన పెంట పోగు అన్ని విధాలా లాభదాయక మన్నది జర్మనీ శాస్త్ర వేత్తలు కనుగొన్నారు.
శక్తి వనరులు / సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు