పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
సౌరజలతాపన విధానము
సౌరజలతాపన విధానము అనేది సౌరశక్తిని ఉపయోగించి గృహ, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక అవసరాలకు నీటిని కాచువిధానము.
శక్తి వనరులు / సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లో ఉంది
శక్తి ఉత్పత్తి
తరగని శక్తి ఉత్పత్తి కోసం అనేక టెక్నాలజీలను ఇక్కడ చర్చించబడింది.
శక్తి వనరులు / సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లో ఉంది
సౌర వినియోగాలు
కేస్ స్టడీస్ మరియు కమ్యూనిటీలు ఉత్తేజపరిచేందుకు సౌర శక్తి యొక్క ఉపయోగం గురించి ఉత్తమమైన ఆచరణల ఈ విభాగంలో నిర్వహించబడుతుంది.
శక్తి వనరులు / ఉత్తమ ఆచరణ పద్ధతులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు