పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
స్వైన్ ఫ్లూ కనుక అయితే భయం వద్దు
స్వైన్ ఫ్లూ కనుక అయితే భయం వద్దు
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
వ్యాధి
సక్రమంగా పనిచేసే శరీర విధులను తాత్కాలికంగా గాని, శాశ్వతంగా గాని కల్లోల పరిచే పరిస్థితిని వ్యాధి అంటారు.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
స్వైన్ ఫ్లూ
స్వైన్ ఇన్పఫ్లూయెన్జా (స్వైన్ ఫ్లూ) అంటే, పందులలో వచ్చే శ్వాసకోశవ్యాధి. ఒక రకమైన ఇన్పఫ్లూయెన్జా వైరస్ ద్వారా పందులలో ఈ వ్యాధి వస్తుంది. సాధారణంగా మనుషులకి స్వైన్ ఫ్లూ రాదు కాని మానవ అంటురోగములు రావచ్చు మరియు వచ్చితీరతాయి.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు / అంటు వ్యాధులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు