హోమ్ / వ్యవసాయం / పశు సంపద
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పశు సంపద

పశు సంపద, ఆవుల జాతులు, కోళ్ళ జాతులు, మేకల పెంపకం, కుందేళ్ళ పెంపకం, గొఱ్ఱెల పెంపకం, పందుల పెంపకం, ఎమూ, కౌజు, టర్కీ, రాష్ట్రాల పాడి పశువుల అభివృద్ధి, సాంకేతిక, జాతులు, ఆర్థిక సహాయ, మోడల్ ప్రాజెక్టులు, పాల, పౌల్ట్రీ, పంది, మేక, గొర్రె, కుందేలు యొక్క వాణిజ్య ఉత్పత్తి కేస్ స్టడీస్ సహా పశువుల నిర్వహణ యొక్క అనేక కోణాలను, ఈ విభాగంలో ఉన్నాయి.

గేదెల పెంపకం
ఈ విభాగంలో గేదెలలో బర్రెలు, ఆవులలో వివిధ జాతులు మరియు వాటి ఎంపిక. భారతదేశ ఆవుల జాతులు. పాడి ఆవులు; సేద్యయోగ ఆవులు మరియు పాడి ఆవుల జాతులు; సేద్యయోగ ఆవులు. విదేశీ పాడి ఆవుల జాతులు; గేదెల జాతులు; పాడిపశువుల ఎంపికలో మెళుకువలు మొదలుగున్నవి వివరించడం జరిగింది.
కోళ్ళ పెంపకం
ఈ విభాగంలో పౌల్ట్రీ యొక్క జాతులు, ఉత్పత్తి, బర్డ్ ఫ్లూ, ఫీడ్ నిర్వహణ మరియు పొర పక్షులు వాణిజ్య ఉత్పత్తి, బ్రాయిలర్ కోళ్ళ, పిట్ట, నిప్పుకోడి సహా వ్యాధి నిర్వహణ, టర్కీ మొదలగు వాటి గురించి వివరించడం జరిగింది.
మేకల పెంపకం
ఈ విభాగంలో మేకల పెంపకం, వివిధ మేక జాతులు, మేకల ఆరోగ్యం, మేకలకు వ్యాధి నిరోధక టీకాలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
గొర్రెల పెంపకం
ఈ విభాగంలో వివిధ గొర్రె జాతులు, వాటి పెంపకం, గొర్రెల ఆరోగ్యం వంటి వివరాలు ఇందులో వివరించడం జరిగింది.
పందుల పెంపకం
పంది సూయిడే కుటుంబానికి చెందిన ఒక పెంపుడు జంతువు. వాణిజ్య సరళిలో పందుల పెంపకం ఇతర వ్యాపారాలన్నింటి కంటే తక్కువ పెట్టుబడి తో శీఘ్రంగా ద్రవ్యఫలితాన్నిచ్చేది పందుల పెంపకం. ఈ పందులో పెంపకంలో తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు, వాటి ఆరోగ్య పరిరక్షణ వంటి అంశాలు ఇందులో వివరించడం జరిగింది.
ఈము పక్షుల పెంపకం
ఈము పక్షులు రేటైట్ (Ratite - అడుగుభాగం లేని వక్షశల్య జాతి) జాతికి చెందినవి. వీటి మాంసం, గుడ్లు, నూనె, చర్మం, ఈకలు అన్నీ కూడ ఆర్థిక పరమైన విలువ కలిగినవి.
కౌజు పిట్టల పెంపకం
కోడిపిల్ల మాంసం కంటే కూడ కౌజు పిట్ట మాంసం రుచిగా ఉంటుంది. అంతేకాక కొవ్వు పరిమాణం కూడ తక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలలో ఈ మాంసం, శరీర మరియు మెదడు అభివృద్ధికి బాగా తోడ్పడుతుంది. ఇందులో కౌజు పిట్టల గురించి విశదంగా వివరించడం జరిగింది.
టర్కీ కోళ్ల పెంపకం
టర్కీ కోళ్ల పెంపకం. మన భారత దేశంలో టర్కీ కోళ్ళ జాతులు. టర్కీ కోళ్ళ రకాలు, వాటి పెంపకం వంటి వివరాలు ఈ విభాగంలో వివరించడం జరిగింది.
పాడి పశువులకు పోషకాలు అందించే పశు గ్రాసాలు
మనరాష్ట్రంలోని పశుగ్రాసం కొరత తీవ్రంగా ఉంది.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సుమారు 106 లక్షల గోజాతి, 96 లక్షల గేదెజాతి పశువులు, 127 లక్షల గొర్రెలు, 52 లక్షల మేకలు ఉన్నాయి. పాడిపశువులకు పోషక విలువలు ఉన్నపశుగ్రాసాన్ని మేపటం చాలా అవసరము.
కరువు సమయంలో గేదెల నిర్వహణ
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు