హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు

పంటల సాగు మరియు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులు

సోయచిక్కుడులో సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు
సోయచిక్కుడు సాగు మరియు సస్యరక్షణ చర్యలు
అంతర పంటల సాగు – ప్రాముఖ్యత
శీతాకాలపు కత్తిరింపుల తర్వాత పాటించాల్సిన యాజమాన్య పద్ధతులు
శీతాకాలపు యాజమాన్య పద్ధతులు
పండ్ల తోటలు నాటే పద్ధతి
పండ్ల తోటలు మామిడి,జామ ,సపోటా,సీతాఫలం నాటు విధానం
కందసాగు
కందసాగు
జామసాగు
రకాలు,అంతర పంటలు,తెగుళ్లు,సస్యరక్షణ చర్యలు
దానిమ్మ బాక్టీరియా తెగులు - సమగ్ర నివారణ
దానిమ్మ సాగు బ్యాక్టీరియా తెగులు సస్యరక్షణ చర్యలు
కొబ్బరి ఆధారిత ఉత్పత్తులు
కొబ్బరి ఉత్పత్తుల ఆధారిత పరిశ్రమలు మరియు సాంకేతిక ఆర్ధిక సాహయం అందించు సంస్థలు
జామతోటల సాగులోనులిపురుగులబెడద-సమగ్రయాజమాన్య పద్దతులు
జామతోటల సాగులోనులిపురుగులబెడద-సమగ్రయాజమాన్య పద్దతులు
పండు ఈగల నివారణ
పండు ఈగల నివారణ
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు