హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు

పంటల సాగు మరియు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులు

జీవ రసాయనాల తయారీ మరియు వాడకం
జీవ రసాయనాల తయారీ మరియు వాడకం.
వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ
వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ
యూరియా రైతులకు వరమా ?.... కదా ?
యూరియా రైతులకు వరమా ?.... కదా ?
గుంటూరు జిల్లాలో ఆధియూక వార్షాలకు దెబ్బతిన్న పంటలలో పాటించవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు
గుంటూరు జిల్లాలో ఆధియూక వార్షాలకు దెబ్బతిన్న పంటలలో పాటించవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు
వరిలో భూసార పరీక్షా మేరకు ఎరువుల వాడకం మరియు విచక్షణ రహితముగా వాడు యూరియాను తగ్గించుట పై పరిశీలన నివేదిక
వరిలో భూసార పరీక్షా మేరకు ఎరువుల వాడకం మరియు విచక్షణ రహితముగా వాడు యూరియాను తగ్గించుట పై పరిశీలన నివేదిక
వరిలో విచక్షణ రహితముగా వాడు యూరియాను తాగించుటపై పరిశీలన నివేదిక
వరిలో విచక్షణ రహితముగా వాడు యూరియాను తాగించుటపై పరిశీలన నివేదిక
వరిలో విచక్షణ రహితముగా వాడు యూరియాను తాగించుటపై పరిశీలన నివేదిక
వరిలో విచక్షణ రహితముగా వాడు యూరియాను తాగించుటపై పరిశీలన నివేదిక
డ్రమ్ సైడర్ తో వరిని నేరుగా విత్తే పద్ధతి
డ్రమ్ సైడర్ తో వరిని నేరుగా విత్తే పద్ధతి
అజోల్లా
అజోల్లా.
ఆముదం పంటను ఆశించే తెగుళ్ళు - నివారణ
ఆముదం పంటను ఆశించే తెగుళ్ళు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు