హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ ప్రయెగాలు - చేసి చూద్దాం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

సైన్స్ ప్రయెగాలు - చేసి చూద్దాం

నీటి బిందువులు ఆవిరిగా మార్పు ప్రక్రియ
నీటిబిందువు ఆవిరిగా మారడం
లోహపు జల్లెడ అగ్నిప్రమాదాల నియంత్రణ
అగ్నిప్రమాద నియంత్రంలో లోహపు జల్లెడ
కాగితపు వంతెన ప్రయోగం
సిమెంటు రేకులు, లోహపు రేకులు వంపులుగా ఉండుటకు కారణము
కాగితం పాత్రలో కాగేనీళ్ళు
కాగితపు గిన్నెలో నీటిని పోసి వేడి చేయడం
కాగితంలో సీతాకోక చిలుక
కాగితంతో సీతాకోక చిలుక తయారు
జపాను టోపీ
కాగితంతో జపాను టోపీ తయారు
ఎగిరే మురమురాలు
రుణాత్మక విద్యుదావేశ ప్రయోగము
దూరమయ్యే గాలి బుగ్గలు
విద్యుదావేశాలు నిరూపించే ప్రయోగము
కాగితం కలువ
కాగితంతో కలువపువ్వు
గాలి ఎంత బరువుంటుంది ?
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు