హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / భూకంపం - అవగాహన / అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి
పంచుకోండి

అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి

అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ May 04. 2015

అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి, ఎలా మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి అనే దానిపై ఈ చర్చలో పాల్గొందాం

Re: అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి

పోస్ట్ చేయబడింది Sravani P తేదీ May 08. 2015

హౌస్ లో నుండి బయటకు రావాలి.

Re: అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ May 11. 2015
ఇంట్లో కానీ ఆఫీసులో కానీ ఉంటె బిం కింద నిలబడాలి గోడ కూలిన కూడా పిల్లర్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటై కదా అందుకని మరి !
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు