హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / విదేశీ విద్యకు ఉపకార వేతనాలు
పంచుకోండి

విదేశీ విద్యకు ఉపకార వేతనాలు వేదిక

విదేశీ విద్యకు ఉపకార వేతనాలు వారి ప్రయోజనాలు

ఈ వేదికలో 2చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా విద్యా పొందటం వాళ్ళ లాభాలు మరియు నష్టాలు Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా December 31. 2016
విదేశీ విద్యకు ఉపకార వేతనాలు వారి ప్రయోజనాలు ద్వారా విద్యార్థులు ఏ రకము లాభాలు పొందు వచ్చు Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా October 31. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు