హోమ్ / విద్య / పధకాలు మరియు స్కీములు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పధకాలు మరియు స్కీములు

దేశ ప్రజలందరూ సమర్గమైన విద్యను పొందుటకు భారతదేశ ప్రభుత్వము అందరికి ఆమోదయోగ్యమైన విధానాలు, పధకాలను రూపొందించింది. వాటిని గూర్చి ఈ పోర్టల్ నందు తేలుసుకోనవచును.

వికలాంగ విద్యార్థులకు ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్
దీనీవలన ముఖ్యంగా ప్రాథమిక దశ నుండి ద్వితీయ దశ పరివర్తనసమయంలో పాఠశాల వదిలివేయటాన్ని తగ్గించవచ్చు.
అందరికి విద్య -ప్రశ్నావళి
విద్యాహక్కు మరియు వయోజన విద్య నందు ప్రశ్నావళి
యువ కళాకారులకు ఉపకారవేతనం
యువ కళాకారులకు ఉపకారవేతనం
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు