పంచుకోండి

పోషకాహారము వేదిక

శరీరానికి మానసిక వికాసానికి కావాల్సిన పోషక పదార్దాలు అన్ని సమపాళ్ళలో కలిగి ఉన్న ఆహారాన్ని పోషకాహారము అంటారు ప్రతి మనిషి మంచి ఆరోగ్యానికి,ఎదగడానికి ,పనిచేయడానికి కావలసిన శక్తి కొరకు తీసుకోవలసిన ఆహారం పిండి పదార్దాలు ,మాంసకృతులు క్రోవు పదార్దాలు ,విటమిన్లు ఖనిజలవణాలు సరైన పాళ్ళలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
మంచి ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి పోషకాహారము తీసుకోవలెను? vinod kumar ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు vinod kumar ద్వారా December 26. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు