హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా
పంచుకోండి

భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా వేదిక

భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

ఈ వేదికలో 4చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
లావు అవ్వడానికి ఏం చేయాలి K siva ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు K siva ద్వారా January 31. 2020
రక్త దానం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా January 31. 2017
ఈ వర్షాకాలం ఏ ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు అనుసరించుతాయ్ మంచిది? Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా July 31. 2016
భోజన సమయంలో నీరు Anonymous ద్వారా 5 neelakanta sidda ద్వారా March 14. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు