పంచుకోండి

స్వైన్ ఫ్లూ వేదిక

స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి ఎలా సోకుతుంది. వ్యాధి సోకకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రతలు ఈ వేదికలో పంచుకోండి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి సోకకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. vinod kumar ద్వారా 2 neelakanta sidda ద్వారా March 24. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు