హోమ్ / వార్తలు / ఈనెల 10 న ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల
పంచుకోండి

ఈనెల 10 న ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల

ఈనెల 10 న ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల

ఈనెల 10న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర మానవ వనరులశాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.

పైకి వెళ్ళుటకు