హోమ్ / వార్తలు / ఈనెల 9 న ఎంసెట్ పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల
పంచుకోండి

ఈనెల 9 న ఎంసెట్ పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల

ఈనెల 9 న ఎంసెట్ పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల

ఈనెల 9 న ఎంసెట్ పరీక్షా ఫలితా లు విడుదల చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర మానవ వనరులశాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.

పైకి వెళ్ళుటకు