హోమ్ / వార్తలు / ఏపీ ఎంసెట్ మెడికల్ ఫలితాలు నేడు విడుదల
పంచుకోండి

ఏపీ ఎంసెట్ మెడికల్ ఫలితాలు నేడు విడుదల

ఏపీ ఎంసెట్ మెడికల్ ఫలితాలు నేడు విడుదల

ఈ రోజు ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ ఎంసెట్ మెడికల్ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాలు www.apeamcet.org వెబ్సైట్ లో చూడవచ్చు.

పైకి వెళ్ళుటకు