హోమ్ / వార్తలు / ఏపీ ఎంసెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫలితాలు విడుదల
పంచుకోండి

ఏపీ ఎంసెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫలితాలు విడుదల

ఏపీ ఎంసెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫలితాలు విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఎంసెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫలితాలను రాష్ట్ర మానవ వనరులశాఖ మంత్రి 9 మే సోమవారం రోజున విశాఖలో విడుదల చేశారు.

పైకి వెళ్ళుటకు