హోమ్ / వార్తలు / కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీ లో DM (కార్డియాలజీ) కోర్సు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీ లో DM (కార్డియాలజీ) కోర్సు

కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీ లో DM (కార్డియాలజీ) కోర్సు

ఎన్టిఆర్ హెల్త్ సైన్సెస్యూ నివర్శిటీ, విజయవాడ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీ లో ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి DM (కార్డియాలజీ) కోర్సు అనుమతి మంజూరు చేసింది.

ఆధారం: హిందూ

పైకి వెళ్ళుటకు