హోమ్ / వార్తలు / చిన్నారులకు ఉచితంగా గుండె ఆపరేషన్లు
పంచుకోండి

చిన్నారులకు ఉచితంగా గుండె ఆపరేషన్లు

చిన్నారులకు ఉచితంగా గుండె ఆపరేషన్లు

ఈనెల 7వ తేదీన స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్‌ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రా ఆస్పత్రిలో చిన్నపిల్లలకు ఉచితంగా గుండె ఆపరేషన్లు చేయనున్నట్లు మంత్రి కామినేని ప్రకటించారు.

ఆధారం: ఆంధ్ర జ్యోతి

పైకి వెళ్ళుటకు