హోమ్ / వార్తలు / చైల్డ్ కేర్ సంస్థలు రిజిస్ట్రేషన్ జెజె చట్టం2015 కింద తప్పనిసరి.
పంచుకోండి

చైల్డ్ కేర్ సంస్థలు రిజిస్ట్రేషన్ జెజె చట్టం2015 కింద తప్పనిసరి.

చైల్డ్ కేర్ సంస్థలు రిజిస్ట్రేషన్ జెజె చట్టం2015 కింద తప్పనిసరి.

జెజె యాక్ట్ 2015 సెక్షన్ 54 కింద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయి పరిశీలనకు కమిటీలు నియమించి  మూడు నెలల్లో కనీసం ఒకసారి తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి.

-పత్రికా సమాచార కార్యాలయం

పైకి వెళ్ళుటకు