హోమ్ / వార్తలు / జూలై నుండి అన్నికాలేజీల్లో బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్
పంచుకోండి

జూలై నుండి అన్నికాలేజీల్లో బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్

జూలై నుండి అన్ని కళాశాలల్లో బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ నుండి నిర్దేశకం తరువాత  జూలై-ఆగస్టు నుండి అన్ని కాలేజీల్లో బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ ప్రవేశపెట్టాలన్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఇన్చార్జి ఉపకులపతి చెప్పారు.

పైకి వెళ్ళుటకు