హోమ్ / వార్తలు / తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల
పంచుకోండి

తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల

తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల

తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను విద్యాశాఖా మంత్రి విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో తెలంగాణ మొత్తం మీద 85.63 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. బాలురు 84.70 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులవగా, బాలికలు 86.57 శాతం ఉత్తీర్ణతతో పైచేయి సాధించారు. ఈ ఫలితాలను చూడటానికి ఈ కింద లింక్ ను నొక్కం

తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు

పైకి వెళ్ళుటకు