హోమ్ / వార్తలు / నేడు ఏపీ ఇంటర్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాల విడుదల
పంచుకోండి

నేడు ఏపీ ఇంటర్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాల విడుదల

నేడు ఏపీ ఇంటర్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాల విడుదల

నేడు ఏపీ ఇంటర్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు  విడుదల చేయనున్నారు. మీరు www.bieap.gov.in వెబ్ సైట్ లో ఈ ఫలితాలు తనిఖీ చేయవచ్చు

పైకి వెళ్ళుటకు