హోమ్ / వార్తలు / పాలిసెట్‌-2016 కీ విడుదల
పంచుకోండి

పాలిసెట్‌-2016 కీ విడుదల

పాలిసెట్‌-2016 కీ విడుదల

రాష్ట్రంలోని వివిధ పాలిటెక్నిక్‌ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించిన పాలిసెట్‌-2016 పరీక్ష కీ విడుదలైంది. దీనిని https//polycetap.nic.in వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌనలోడ్‌ చేసుకోవచ్చు .

పైకి వెళ్ళుటకు