హోమ్ / వార్తలు / పెరిగిన పునరుత్పాదక విద్యుత్ శక్తి శాతం
పంచుకోండి

పెరిగిన పునరుత్పాదక విద్యుత్ శక్తి శాతం

పెరిగిన పునరుత్పాదక విద్యుత్ శక్తి శాతం

సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం పునరుత్పాదక విద్యుత్ శక్తి శాతం 2012-13 లో 4.97% నుండి ఫిబ్రవరి 2016 కు 5.7% పెరిగింది.

పైకి వెళ్ళుటకు