హోమ్ / వార్తలు / పెరిగిన రేషన్ కిరోసిన్ ధర!
పంచుకోండి

పెరిగిన రేషన్ కిరోసిన్ ధర!

పెరిగిన రేషన్ కిరోసిన్ ధర!

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేషన్షాపుల ద్వారా పంపిణీ చేసే కిరోసిన్ ధర పెరిగింది. లీటర్‌కు రూ.2 పెంచినట్టు సమాచారం. అయితే అధికారికంగా మాత్రం ధృవీకరించడం లేదు.

ఆధారం : ఆంధ్ర జ్యోతి

పైకి వెళ్ళుటకు