హోమ్ / వార్తలు / రేపు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో ముఖాముఖి
పంచుకోండి

రేపు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో ముఖాముఖి

రేపు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో ముఖాముఖి

రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో రేపు ఉ. 10.30కి ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫార్మా కంపెనీల వల్ల తలెత్తుతున్న సమస్యలపై చర్చిచనున్నారు.

పైకి వెళ్ళుటకు