హోమ్ / వార్తలు / సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల
పంచుకోండి

సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల

సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల

కొత్త ఢిల్లీ: ఈ రోజు సీబీఎ్‌సఈ బోర్డు 12వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల చేసింది. ఈ ఫలితాలు సీబీఎ్‌సఈ  వెబ్సైట్ cbseresults.nic.in లో చూడవచ్చు.

పైకి వెళ్ళుటకు