హోమ్ / శక్తి వనరులు / విధివిధాన మద్దతు / తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (TSERC)
పంచుకోండి
Enter the word
మీ పాస్ వర్డ్ మర్చిపోయారా

మీరు మీ పాస్ వర్డ్ మరచిపోయింటే, మేము మీకు కొత్త పాస్వర్డ్ ఇవ్వగలము

కొత్త యోగదారులు అయతే?

మీకు ఇక్కడ మొయిల్ అకౌంట్ లేకపోతే, కొత్త మొయిల్ అకౌంట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

2.98214285714
పైకి వెళ్ళుటకు