హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత / వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) పై తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

వస్తువులు మరియు సేవలపై విధించే గమ్య ఆధారిత పన్ను ఇది

వస్తుసేవల సరఫరా ప్రదేశం
వస్తుసేవల సరఫరా ప్రదేశం
మధ్యంతర నిబంధనలు
మధ్యంతర నిబంధనలు
జీఎస్టీ పోర్టల్లో ప్రాథమిక వ్యాపార ప్రక్రియ
జీఎస్టీ పోర్టల్లో ప్రాథమిక వ్యాపార ప్రక్రియ
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు