హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు అమలు / మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా
పంచుకోండి

మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా

మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous తేదీ January 20. 2016
మా ఆవిడ బీసి డి. నేను ఎస్టి ఎరుకుల. మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది. మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా దయచేసి తెలుపగలరు. నా మెయిల్ id *******@gmail.com --- YELLAIAH

Re: మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ March 17. 2016
తీసుకునే వీలుందీ

Re: మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ April 12. 2016
దయ చేసి ఎలా పొందాలో తెలపగలరు ?
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు