పంచుకోండి

ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వేదిక

ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, వాటికీ సంబందించిన సమాచారం ఈ వేదిక లో చర్చించండి.

ఈ వేదికలో 2చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ప్రధాన మంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన పథకం గురించి చర్చ Vikaspedia ద్వారా 4 Vikaspedia ద్వారా July 03. 2015
ఎస్.సి / ఎస్.టి లకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న పథకాలు చర్చించండి. vinod kumar ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు vinod kumar ద్వారా December 26. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు