పంచుకోండి

రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకం. వేదిక

యువతకు ఉద్య్గాగావకాసం కల్పించే మహత్తర మైన పధకం.యువతకు వివిధ అంశాల మీద నైపున్య్తత ను పెంచే శిక్షణలు ఇచ్చి వారికీ ఉపాదిని కల్పించి తద్వారావారి కుటుంబాలకు ఆధారం కల్పించే పధకము.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకాన్నిమరింత బలోపేతం చేసి యువతకు చేరువ లో ఉండేలా చేయాలంటే ఏమి చేయాలి Vikaspedia ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా April 01. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు