పంచుకోండి
144 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
అడవులు
ఎన్నో లక్షల జీవజాతులకు అత్యంత అద్భుతమైన ఆరోగ్యకరమైన ఆవాసాన్ని కల్పించడమే కాకుండా పర్యాటక స్థలాలుగా కూడా అడవులు ఉపకరిస్తున్నాయి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
అడవులు
అడవులు ప్రకృతి వనరులలో ఓ ప్రధాన వనరు కావడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
మడ అడవులు
మడ అడవులు గురించి పూర్తి వివరాలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
అడవిని ప్రేమించండి
అడవుల అందాలు, ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
సకశేరుక చీడల యాజమాన్యం
వివిధ జంతు జాతులనుండి పంటరక్షణ కంచెలు నిర్మాణం
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
అటవీ నిర్మూలన
సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన అడవుల్లోని చెట్లను నరకడం మరియు/లేదా కాల్చివేయడాన్ని అటవీ నిర్మూలన అంటారు.
శక్తి వనరులు / పర్యావరణం లో ఉంది
సహజ వనరులను రక్షించుకుందాం.
సహజ వనరులను సంరక్షించుకునే రకరకాల పద్దతుల గురించి తెలుసుకుందాం.
శక్తి వనరులు / ఇంధన వనరులు లో ఉంది
నా తోక నాకిచ్చేయ్
దేవకన్య కిరీటం కోతికిచ్చింది. అలాగే కోతి తోకను తీసుకుంది.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
తెలివిగల జింక
తెలివితో సమస్యను పరిష్కరించిన జింక.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
సకశేరుక చీడల యాజమాన్యం
మన దేశములో వ్యవసాయ పంటల్లో కీటకాలు, తెగుళ్ళు, కలుపు మొక్కలు మరియు పక్షుల వలన నష్టం కలుగుతుంది.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఇతర విషయాలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు