పంచుకోండి
167 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
తెలివిగల జింక
తెలివితో సమస్యను పరిష్కరించిన జింక.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
ప్రశ్నలు వేయకూడదా?
అడగి తెలుసుకుందాం
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
జెండా పండుగ అందరిదీ
మన దేశంలోని అన్ని మతాలవారు జరుపుకోవల్సిన రెండు పండుగలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
నదులు
నదుల గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
కధలు - కాకర కాయలు
సైన్స్ ఫిక్షన్ కథల గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
వేరుశనగ ఆశించే పురుగులు మరియు సస్యరక్షణ చర్యలు
వేరుశనగను ఆశించే తెగుళ్ల నివారణ చర్యలు
వ్యవసాయం / / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక / వివిధ పంటలలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు లో ఉంది
సీసా పడవ
సీసాతో పడవ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ ప్రయెగాలు - చేసి చూద్దాం లో ఉంది
నేల ఆరోగ్య కార్డు, నేల పరిరక్షణ, సూక్ష్మ పోషకాలు
నేల గురించి తెలుసుకుందాం
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
బి.టి పత్తిలో రసం పీల్చే పురుగుల సమగ్ర సస్య రక్షణ
రాష్ట్రంలో పండించే ప్రధాన వాణిజ్య పంటలలో పత్తి ముఖ్యమైన పంట. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఇతర విషయాలు లో ఉంది
భాజనీయాతా సూత్రాల లోగుట్టు
భాజనీయాతా సూత్రాల లోగుట్టు తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు