పంచుకోండి
16 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మానవ అవయవ దానం సంబంధించిన చట్టాలు
మానవ అవయవ దానం సంబంధించిన చట్టాలు
ఆరోగ్యం / అవయవ దానం చట్టాలు లో ఉంది
Comment అవయవ దానం చట్టాలు పై అవగాహన ఎలా పెంచ వచ్చు?
అవయవ దానం చట్టాలు పై అవగాహన ఎలా పెంచ వచ్చు?
ఆరోగ్యం / / అవయవ దానం / అవయవ దానం చట్టాలు పై అవగాహన ఎలా పెంచ వచ్చు? లో ఉంది
Forum అవయవ దానం
అవయవ దానం చట్టాలు పై అవగాహన
ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం లో ఉంది
గృహ హింస చట్టం - 2005
ఈ విభాగంలో గృహ హింస చట్టం - 2005 గురించి వివరించడం జరిగింది.
సామాజిక సంక్షేమం / మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమం లో ఉంది
షెడ్యూల్డ్ కులాల (SC) సంక్షేమము
భారత ప్రజారాజ్యపు 40వ సంవత్సరములో భారతదేశ పార్లమెంటుచే, షెడ్యూల్డ్ కులాల మరియు షెడ్యూల్డ్ తెగల (అత్యాచారాల నిరోధక) చట్టం 1989 (1989 యొక్క .నెం.33) చట్టం చేయడమైనది. ఆ చట్టానికి సంబందించిన వివరములు ఈ పోర్టల్ నందు లభించను.
సామాజిక సంక్షేమం లో ఉంది
వైకల్యం గలవారు
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 75% మంది వికలాంగులు ఉన్నారు, వికలాంగులలో 49 % అక్షరాస్యులు ఉన్నారు మరియు 34% మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు వైద్య పునరావాసానికి ప్రాముఖ్యత నిచ్చేవారు, మరి ఇప్పుడు సామాజిక పునరావాసానికి ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నారు.
సామాజిక సంక్షేమం / అసహాయ స్ధితిలో ఉన్నవారు లో ఉంది
బాలల రక్షణ కొరకు చట్టాలు
బాలల పరిరక్షణ చట్టాలు మరియు బాలల హక్కులు
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
మానవ హక్కుల భోధన - విధ్యర్ధుల పార్ ప్రణాళిక
మానవ హక్కుల భోధన - విధ్యర్ధుల పార్ ప్రణాళిక
సామాజిక సంక్షేమం / మానవ హక్కులు లో ఉంది
నిరాదరణ, హింస మరియు ఆత్మ రక్షణ
స్త్రీలు హింసకు గురవుతున్నారు.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
బాలల హక్కులపై ఉపాధ్యాయుల కరదీపిక
“నా వరకు చదువు నేర్పడంలోనే మానవాళికి ముక్తి అనిపిస్తోంది” అన్న జార్జి బెర్నార్డ్ షా మాటలు మీకు గుర్తుండే ఉండాలి. నాగరికులుగా భారతదేశంలో మనం ఉపాధ్యాయులను భగవంతుని తర్వాత అంతటి అత్యున్నత స్థానంలో నిలబెట్టాం. ఎందుకు ఉంచకూడదు?
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు