పంచుకోండి
844 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ప్రజలకి ఎంతో ఉపయోగపడే పోర్టల్
వికాస్ పీడియా పోర్టల్ చూశాను ఇంత సమాచారం ఈ పోర్టల్ లో ఉందని ఇంతవరకు నాకు తెలియదు. సగటు పౌరునికి కావలసిన సమాచారం చక్కగా అందుబాటులోకి తెచ్చిన వికాస్ పిడియా వారికీ ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను.
ప్రభావశీల కథలు లో ఉంది
సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఫోటోవోల్టాయిక్ విద్యుత్ ఉపకరణములు (గ్రిడ్ అనుసంధానము)
సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఫోటోవోల్టాయిక్ విద్యుత్ ఉపకరణములు (గ్రిడ్ అనుసంధానము).
శక్తి వనరులు / ఇంధన వనరులు లో ఉంది
ప్రత్తి పంట ఉప్పఉత్పత్తులను పశువుల మేతగా ఎలా వాడుకోవాలి?
ప్రత్తి పంట ఉప్పఉత్పత్తులను పశువుల మేతగా ఎలా వాడుకోవాలి?
వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి లో ఉంది
చామంతి సాగులో మెళకువలు
చామంతి సాగులో మెళకువలు.
వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు / పంటల సాగు లో ఉంది
రాగి సాగులో మెళకువలు
రాగి సాగులో మెళకువలు
వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు / పంటల సాగు లో ఉంది
జోసెఫ్ డామియన్ (1840 - 1889)
జోసెఫ్ డామియన్ (1840 - 1889).
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్
లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
సరోజినీ నాయుడు
సరోజినీ నాయుడు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
రాణి చెన్నమ్మ
రాణి చెన్నమ్మ.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య
మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు