పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఆసక్తికర అంగారక చిరుశకటం, జిజ్ఞాస పొంగారని కుజ శకటం
మార్స్ క్యూరియాసిటి రోవర్ చాలా సంవత్సరాల పాటు అక్కడ పరిశోధనలు చేసేలా ప్రోగ్రాం చేశారు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు