పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గురుత్వాకర్షణ తరంగాలు
చాలా ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి గురుత్వ తరంగాలంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం I
నిత్యజీవితంలో మనము అనేక రకాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తాము ... అలాంటి ప్రశ్నలకు విజ్ఞాన శాస్త్రము శాస్త్రీయమైన సమాధానాలు తెలుపుతోంది.
విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల విజ్ఞానం లో ఉంది
ఆహారం - ఆరోగ్యం
మానవ శరీరానికి ఆహరం ప్రధాన ఇంధనం మరియు అనేక వ్యాధులకు కారణం. ఇక్కడ సాధారణంగా ఉపయోగించే ఆహారం, పండ్లు, కూరగాయల వివరాలు మరియు వాటి పోషక విలువలు చర్చించబడ్డాయి.
ఆరోగ్యం / సంపూర్ణ ఆహారం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు