పంచుకోండి
7 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఈ మాసంలో పుష్పించే వృక్షం
వేసవి మాసంలో పుష్పించే వృక్షాలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పూల మొక్కలు
గులాబి,చామంతి,తూలీప్, కనకాంబరం,మల్లె,చైనా ఆస్టర్డ్,లిల్లీ పూల మొక్కల సాగు
వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
ఈ మాసంలో పుష్పించే వృక్షం “ఔషధాలయం”
“సర్వరోగనివారిణి”(వేప) ఇంటింటా పల్లె పల్లెలో ఔషధాలయం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
ఈ మాసంలో పుష్పించే వృక్షం “పొగడ”
చాలా రకాలైన సంస్మృత పేర్లతో ఆకర్షణియమైన పుష్పాలు కలిగిన చెట్టు “పొగడ”.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
శాస్త్రవేత్తలు
శాస్త్రవేత్తలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / శాస్త్రవేత్తలు లో ఉంది
ఈ మాసంలో పుష్పించే వృక్షం
ఈ మాసంలో వచ్చే చెట్లు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు