పంచుకోండి
33 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గడియారం
అందరికీ టైం చూపించిే (గడియారం) తెలుసా? రండి చెబుతా.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
గమ్మతైన గణిత గడియాలు
మీచేత "బాబోయ్" లెక్కలు నుండి “భలే భలే" లెక్కలు అని అనిపించడానికి గమ్మతైన గణిత గడియారాలను తయారు చేద్దామా!
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
రసాయన గడియారం
రంగులేని ద్రావణాలను ఉపయోగించి గడియారం తయారుచేద్దాము.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ ప్రయెగాలు - చేసి చూద్దాం లో ఉంది
మంచుగడ్డలతో మంట పుట్టించవచ్చు
మంచు తో పుట్టించిన మంటలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
భౌమ కాలమానం
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
File
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
File
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
విజయ గాధలు
వ్యక్తులు సాధించిన విజయాలు
వ్యవసాయం లో ఉంది
విజ్ఞానశాస్త్రం - స్వభావం, పరిధి.
విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావము, పరిధిని గురించిన విషయాలు తెలుసుకోవచ్చును.
విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక లో ఉంది
విజ్ఞానశాస్త్ర చరిత్రలో మైలురాళ్ళు
ఈనాడు విజ్ఞానశాస్త్రము యొక్క చరిత్ర అవధులు దాటినా వేళ... ఎంతో మంది మహనీయుల త్యాగఫలం కదా... మనం అనుభవిస్తున్నాము .... మన పూర్వికులు శాస్త్రనికి అందించిన కొన్ని ఆవిష్కరణలు.
విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు